0

เกี่ยวกับเรา


               บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด มีพันธกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและรับซื้อวัตถุดิบข้าวเปลือก โดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งทำให้บริษัท ได้ข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงแบบครบวงจรภายใต้สัญลักษณ์สินค้าตรา บัวชมพู, ชาวนาไทย, กุ้งคู่ทองคำ, กุหลาบ และตราอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพสินค้า ตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 : 2015, GMP&HACCP, HALLAL และ อย.

“เราผลิตข้าวสารคุณภาพส่งออกให้คนไทยได้รับประทาน”


ด้วยความหลากหลายของสินค้าที่เรามี ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
ทางบริษัทล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด ยังมีบริษัทส่งออกเองภายใต้ชื่อ ธนสรร กรุ๊ป

“ตรวจสอบคุณภาพโดยคอมพิวเตอร์”


              เรามี้ห้องทดลองสำหรับตรวจสอบคุณภาพข้าว ด้วยวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการยอมรับจาก ISO 9001 : 2015, GMP&HACCP, HALLAL และ อย. เป็นต้น โดยการตรวจสอบคุณภาพข้าวนั้น ได้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับข้าวเปลือกเข้าโรงสี เข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูปเป็นข้าวสารตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวสารทุกเมล็ดของทุกผลิตภัณฑ์สินค้าจาก บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด นั้นมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสูงสุด

“กระบวนการอบวัตถุดิบข้าวเปลือกและกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบข้าวเปลือก”


- บริษัท มีกำลังอบข้าว 2,000 ตัน/วัน โดยใช้เครื่องอบข้าวจำนวน 20 ตู้

- เครื่องอบข้าวเป็นเครื่องอบที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการอบข้าวแบบ  หมุนวนในตัวเองจนแห้ง ทำให้ข้าวแห้งเสมอกันทุกเมล็ด

- โกดังเก็บข้าวเปลือกถูกออกแบบโครงสร้าง และระบบภายในโดยผู้เชี่ยว    ชาญจากประเทศเยอรมนี

- โกดังจะแยกห้องเก็บข้าวเปลือกเป็นห้องๆ ซึ่งป้องกันการปะปนของ  DNA เมล็ดข้าว

- ใช้ระบบ Air Chiller System ในการควบคุมความชื้น และรักษาอุณหภูมิ   ห้องไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส ทำให้ข้าวเปลือกยังคงคุณภาพดี สามารถใช้ในการผลิตได้ตลอดทั้งปี

- มีสต๊อกข้าวเปลือกเพื่อใช้สินค้าคงมาตรฐานเหมือนกันตลอดทั้งปี

“กระบวนการผลิตและระบบ Packing”


                ระบบการสีข้าว เครื่องสีข้าวเป็นเครื่องจักรนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ยี่ห้อ Buhler ซึ่งมีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในโลก กำลังการผลิตของบริษัทฯ สูงถึง 144,000 ตัน/ปี (400 ตัน/วัน) วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ควบคุมดูแลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสีข้าวและแปรรูปถูกควบคุมภายใต้มาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9001 : 2015, GMP&HACCP, HALLAL และ อย. เป็นต้น ข้าวทุกเมล็ดจึงผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ระบบบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารอยู่ในระบบปิด มีการควบคุมน้ำหนักให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องจักรยี่ห้อ Chronos ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านคุณภาพ เครื่องบรรจุข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม เป็นเครื่องอัตโนมัตินำเข้าจากญี่ปุ่น การจัดเรียงข้าวสารบรรจุถุงมีความทันสมัย โดยใช้เครื่องหุ่นยนต์ Robot นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

CONTACT US

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

98 หมู่ 9 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค์ 60220

โทร. 056-373-011 ถึง 4

โทร. 093-972-2436

โทร. 082-444-4476


INFORMATION

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

การชำระเงิน

วิธีการจัดส่ง

เงื่อนไข และข้อตกลง

MY ACCOUNT

บัญชีของฉัน

สมุดที่อยู่คำสั่งซื้อของฉัน

แจ้งชำระเงิน

MAP

Copyright ® 2019 lppricemill.com