0

..ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดเพียงอย่างเดียว

เพราะเป็นการสินเปลืองค่าโสหุ้ยและทำลายคุณภาพดิน

แต่ควรศึกษาสภาวะการตลาดการเกษตร

ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน..”

- จากหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี” ๒๐ ปี กปร. หน้า ๖๖ -

_______________________________________

สิ่งที่น่าสนใจ


CONTACT US

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

98 หมู่ 9 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี

จ.นครสวรรค์ 60220

โทร. 056-373-011 ถึง 4

โทร. 093-972-2436

โทร. 082-444-4476


INFORMATION

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

การชำระเงิน

วิธีการจัดส่ง

เงื่อนไข และข้อตกลง

MY ACCOUNT

บัญชีของฉัน

สมุดที่อยู่คำสั่งซื้อของฉัน

แจ้งชำระเงิน

MAP

Copyright ® 2019 lppricemill.com